Профілі наукових керівників

Версія для друку
Бараш Юрий Савельевич
Доктор економічних наук, професор, почесний працівник транспорту, академік Транспортної Академії Наук України

Кафедра: «Облік, аудит та інтелектуальна власність»
E-mail: ubarash@mail.com,dnuzt@diit.edu.ua
Телефони: +38-056-373-15-69, +38-0562-33-58-13

Коло наукових інтересів:
- реформування та реструктуризація залізничного транспорту України;
- акціонування залізничного транспорту України;
- реструктуризація окремих господарств залізничного транспорту;
- підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту;
- підвищення ефективності функціонування вантажних та пасажирських перевезень;
- розробка тарифної політики пасажирських перевезень в далекому  та  приміському сполученні;
- розробка тарифної політики на вантажні перевезення;
- розробка організаційних структур управління окремими господарствами залізничного транспорту;
- обґрунтування економічної ефективності впровадження швидкісного руху та  високошвидкісного руху;
- розвиток залізничного транспорту в умовах сталого розвитку суспільства;
- економічне обґрунтування нових методів організації руху та ремонтів рухомого складу;
- розробка цінової політики на додаткові послуги господарств залізничного транспорту;
- розробка економічних методик до визначення рентабельності окремих пасажирських поїздів в далекому та приміському сполученні;
- розробка методики визначення розміру відшкодування збитків, завданих пошкодженням вагонів
- розробка принципів переходу на вертикальну форму управління галузевими господарствами залізниць
- розробка науково-методичного забезпечення органів місцевого самоврядування щодо пріоритетних напрямків та цілей розвитку територій;
- розробка методів оцінки економічної стійкості територіальних громад України

Опубліковані наукові праці:
1. Бараш, Ю. С. Управління конкурентноспроможністю залізничних пасажирських перевезень : монографія / Ю. С. Бараш, Т. Ю. Чаркіна ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Д. : Акцент ПП, 2015. - 184 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 169-184. - ISBN 978-617-7109-76-0 
2. Економіка залізничного транспорту [Текст]: підручник / за ред.. Ю. В. Кулаєва, Ю. С. Бараша, М. В. Гненного; Дніпропетр. нац.. ун-т залізн.. трансп. ім. акад.. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2014.- 480 с.
3. Бараш, Ю. С. Методика визначення економічної ефективності будівництва високошвидкісної магістралі / Ю. С. Бараш// Українські залізниці. Міжнародний техніко-економічний журнал. – Харків: 2015. – № 5-6(23-24). – C. 22-27.
4. Бараш, Ю. С. Методичний підхід щодо оптимізації діяльності міських пасажирських перевезень / Ю. С. Бараш, Ю. П. Адамян // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – 2014. – №8. – C. 70-77.
5. Barash, Yu. S. Economic Efficiency of The High-Speed Trains Running in Ukraine / Yu. S. Barash, T. V. Polishko, А. V. Momot // Proceedings of the Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan «The Problems of the Transport Economics» ». – 2014. – №7. – C. 12-22.
6. Бараш, Ю. С. Методичний підхід щодо визначення оптимальних зон курсування різних видів пасажирських поїздів / Ю. С. Бараш, О. О. Матусевич // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник науково-практичних статтей  –Харків: 2015. – № 50:Спецвипуск. – C. 169-176.

Захищені дисертації під керівництвом
1. Божок Н. О.. Розвиток системи планування парків пасажирських вагонів підприємств залізничного транспорту:  дис. к.е.н. : 08.00.04 / Н. Божок – Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2014.
2. Момот А. В..  Економічна ефективність високошвидкісних пасажирських залізничних перевезень в Україні :  дис.. к.е.н. : 08.00.04 / А. Момот – Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2014.
3. Железняк В. В.. Діагностика та управління економічним потенціалом промислових підприємств:  дис. к.е.н.: 08.00.04 / В. Железняк – Маріуполь, Приазовський державний технічний університет, 2012.
4. П’ятигорець Г. С. . Удосконалення ціноутворення на додаткові послуги залізничних вокзалів:  дис. к.е.н.: 08.00.04 / Г. П’ятигорець – Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2012.
5. Пінчук О. П. . Підвищення ефективності приміських пасажирських перевезень в умовах реформування залізничної галузі:  дис.. к.е.н.: 08.00.04 / О. Пінчук – Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2012.
6. Задоя В. О. .Удосконалення механізму управління залізничними пасажирськими перевезеннями в приміському сполученні:  дис.. к.е.н.: 08.00.04 / В. Задоя – Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2012.


 
googlescholar.pngorcid.pngscopus.png  

Переглядів :

Назад до списку