Профілі наукових керівників

Версія для друку
Власова Татьяна Ивановна

E-mail: vlasovat@inbox.ru

Телефон: +38  056 373 67 92

 

Коротка наукова біографія:

   У 1985 році Власова Т.І. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.05 «Література зарубіжних країн». У 1988р. отримала вчене звання доцента кафедри англійської філології.

   2007 р. – захист докторської дисертації «Формування ґендерних стереотипів у західноєвропейській філософії» у спеціалізованій вченій раді при Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії. У 2011р. Власова Т.І. отримала вчене звання професора.

   Власова Т.І. – автор більш ніж 180 наукових праць, 11 монографій, 8 навчальних посібників із грифом МОН, науковий керівник аспірантів та здобувачів. Під науковим керівництвом Власової Т.І. з 2008 року по теперішній час захищено 8 кандидатських дисертацій.


Коло наукових інтересів: гендерні дослідження, філософія постмодернізму, літературна критика, дискурсивна лінгвістика та теорія перекладу.


Основні наукові праці, опубліковані за останні роки:

МОНОГРАФІЇ

1.Пшинько А.Н., Власова Т.И. Познание и рациональность в культуре постмодерна: Монография [Текст] / А.Н. Пшинько, Т.И. Власова / Дн-вск: Изд-во Маковецкий, 2012. – 152 с.

2.Власова Т.И., Скиба Э.К. «Гендер и феминисткая теория в философии постмодерна»: Монография [Текст] / Т.И. Власова, Э.К. Скиба – Днепропетровск: Изд-во Маковецкий, 2011. – 124с.

3.Власова Т.И. Формирование гендерных стереотипов в западноевропейской философии: Монография. – К.: Генеза, 2006.–296с.

Крім вищевказаних монографій під науковим керівництвом та при безпосередній участі Власової Т.І. було опубліковано 8 монографій колективу авторів («Проблеми гуманізації освіти в контексті трансформації вищої школи України» (2008), «Духовні цінності в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій» (2009), «Особистісні виміри становлення нової парадігми сучасної української освіти» (2010), «Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку» (2011), «Філософсько-антропологічні виміри глобальних трансформацій» (2012), «Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації» (2012), «Філософські аспекти соціокультурних досліджень в умовах глобалізації» (2014), «Від гендерних ідеологій до дискусій про сучасну сім’ю» (2015)).


ПОСІБНИКИ З ГРИФОМ МОН УКРАЇНИ

1. Власова Т.І, Мямлін С.В. Слово і переклад: навчальний посібник. – Дн-вськ, 2015. – 126с.

2. Власова Т.І., Гаркуша В.М. Перекладацький аналіз спеціального тексту: навчальний посібник. – Дн-вськ, 2014. – 160с.

3. Мямлін С. В., Власова Т. І., Білан Н. І., Тюренкова В. Я. Переклад англомовної літератури у галузі залізничного транспорту. Навчальний посібник / С. В. Мямлін, Т. І. Власова, Н. І. Білан, В. Я. Тюренкова. – Дн-вськ: Вид-во Маковецький Ю.В., 2013. – 184 с.

4. Власова Т.І. Вступ до гендерних досліджень: філософсько-культурологічні аспекти історії гендера. Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2012. – 136с.

5. Власова Т.І. Прийоми та засоби перекладу художньої літератури. Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Видавництво: Маковецький Ю.В. – Д., 2010. – 118с.

6. Власова Т.І. Англійська мова. Навчальний посібник / Т.І. Власова. – Дн-вськ: ДНУЗТ, 2008. – 165 с.

7.Власова Т.І., Горун А.О. та ін. Англійська мова. Навчальний посібник / Т.І. Власова, А.О. Горун та ін. – Дн-вськ: ДНУЗТ, 2008. – 165 с.

8. Власова Т.І. «Learn Science». Навчальний посібник для аспірантів та магістрів. – Дніпропетровськ, 2006. – 144 с.


Захищені дисертації під керівництвом:

1.Власова О.П. «Проблема ґендерної рівності в західноєвропейській філософії (історико-філософський аналіз)», 2008 р.

2.Скиба Е.К. «Особливості становлення ґендерної теорії у філософії постмодерну (історико-філософський аналіз)», 2010р.

3.Костюк Н.П. «Експлікація фемінінності та маскулінності у західноєвропейській філософії (історико-філософський аналіз)», 2011р.

4.Купцова Т.А. «Архетипні основи ґендерних стереотипів традиційної української філософії», 2012р. 

5.Пустова М.І. Гендерная эпистемология в философии постмодерна (историко-философский анализ), 2013р.

6.Макєшина Ю.В. Феномен материнства в дискурсах неклассической и постклассической западноевропейской философии (историко-философский анализ), 2014 г.

7.Колієва І.А.Трансформация феномена женской субъективности в философии постмодерна (историко-философский анализ), 2015г. 

8.Зімарьова Ю.В. Рецепція антропологічної парадігми просвітництва в філософських теоріях постмодернізму (історико-філософський аналіз), 2016 р.


googlescholar.pngorcid.pngscopus.png

Переглядів :

Назад до списку