Профілі наукових керівників

Версія для друку
Хмель Владимир Васильевич
Хміль Володимир Васильович, народився в 1947 році в Україні, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії ДНУЗТ. Докторська дисертація «Дилема етатизму та антиетатизму в сучасній французскій філософії др. пол. ХХ ст. (Історико-філософський аналіз)» присвячена новому недослідженому явищу в політичному житті європейських країн “неполітичної держави”, що знайшло подальшу розробку в цілій низці наукових праць. Автор 90 наукових праць серед них: «Кризовий стан держав: порівняльний аналіз Франції 70-х та України 90-х» (1995); «Государство и общество: грани свободы» /моног./ (1998); «Проблема взаємодії держави та суспільства в структуралістських концепціях Л. Альтюссера та Р. Фоссаєра» (1999); «Православ'я в Україні та проблема становлення демократичного устрою» (2005); «Проблема формування світоглядних пріоритетів сучасного суспільства» (2010); «Философия в контексте современных глобальных процессов» (2009); «Феноменологія статі» (2011); «Ентропійний «вірус» демократії» (2012) та ін. Спеціаліст з історії філософії, займається проблемами політичної філософії, антропології, постмодернізму, культури. Проходив стажування в Кьольнському університеті на філософському факультеті в 2002 році.

Останні статті 2011-2015 років
1. Хміль В.В., Корх О.М., Трансцендентні світи гендеру // Антропологічні виміри філософських досліджень:– 2014. - №5 – С. 90-96; (Web of Science).
2. Хмель В.В. Образование и культура в современном измерении. Науково-теоретичному і громадсько-політичному Альманаху "Грані". – Грані №100. – 2013. – С. 47- 56 (Фах).
3. Хмель, В. В. О месте государства в процессе "мондиализации" в трудах французского философа А. Лефевра / В. В. // Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку : монографія / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Д. : Вид-во Маковецкий, 2011. - С. 55-61.
4. Хміль, В. В.  Феноменологія статі» //Філософія і політологія в контексті сучасної культури. Науковий журнал. – Випуск 2. –Дніпропетровський національний університет. – 2011. –с.415-423. (Фах).
5. Хміль, В., Хміль, Т. Антропологічна компонента природи лержави // Антропологічні виміри філософських досліджень. – 2015. – № 7. – С. 7-16.  (Web of Science).

Захищені дисертації під керівництвом:

1. Соколової К.В. по темі «Трансформація соціального часу та простору в сучасному інформаційному суспільстві». Спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії», 2009 рік
2. Снітько Д.Ю. «Опозиція діяльності і бездіяльності людини в контексті кризи європейської цивілізації (історико-філософський аналіз) 09.00.05 –історія філософії. 2015 рік

   
orcid.png   

Переглядів :

Назад до списку