Модель високоефективної національної економіки

Версія для друку

      Благо скрізь і всюди залежить від дотримання двох умов:

 правильного встановлення кінцевої мети і відшукання

 відповідних засобів, що ведуть до кінцевої мети

Аристотель

 


      Групою прогресивних вчених університету - інженерів з освіти, фахівців у галузях технічних знань, дослідників у галузі теорії складних систем, після тривалого і глибокого системного аналізу, була виявлена справжня причина постійно виникаючих світових «фінансово-економічних» криз. З урахуванням цієї «причини» була запропонована безпрецедентна у світовій практиці фундаментальна «Теорія високоефективної національної економіки». На базі цієї теорії була розроблена нова економічна модель господарювання - «Модель високоефективної національної економіки».      

Схема движения денег Укр.jpg

       Дана Модель лежить поза «площиною» традиційної економіки і являє собою найпотужніше економічне «ноу - хау». Це абсолютно безкризова і абсолютно безінфляційна Модель. Вона повністю усуває причини «фінансово-економічних» криз. Крім того, вона сприяє постійному наповненню бюджету, повністю ліквідує безробіття, зовсім не потребує емісії додаткових грошей,  іноземних кредитів, докорінно спрощує систему оподаткування, дозволяє скоротити «тіньову» економіку і всіляко сприяє максимальному використанню людського і науково-технічного потенціалу країни.

       Дана економічна Модель побудована на зовсім інших принципах функціонування, ніж традиційні «євро-американські» економічні моделі. У ній, наприклад, відсутня така економічна категорія як «прибуток», яка є основною причиною дисбалансу між ціною товару і заробітною платою, що постійно призводить до невідповідності між пропозицією товару і платоспроможним попитом на нього. Тому в пропонованій Моделі, формування ціни здійснюється за іншою формулою. Замість кредитів під відсотки, пропонуються безпроцентні державні позики на поворотній основі. Замість всіх існуючих видів податків передбачається тільки два види податку: податок на грошовий еквівалент праці і податок на невикористання грошей протягом встановленого терміну. Ніякого прибуткового податку, наприклад, люди взагалі не повинні платити. Крім того, виявлений ще цілий ряд нових економічних принципів, завдяки яким в економіці виникає синергетичний ефект - вона починає інтенсивно працювати. Так, наприклад, рух грошей має здійснюватися по замкнутому циклу і з величезною швидкістю обігу, що дозволить перетворити економічну систему у величезний «фінансовий колайдер».

       Таким чином, може бути здійснений реальний перехід від статичної економіки ( економіка «тупцювання на місці»), до - динамічної економіки (економіка «інтенсивного розвитку»).

       Апробація Моделі за допомогою комп'ютерного моделювання повністю підтвердила результати досліджень і показала, які можуть бути досягнуті економічні показники в країні, завдяки її впровадженню .

       Орієнтовний ефект від впровадження пропонованої економічної Моделі, наприклад, в Україні вже в перші роки складе близько 1 000 000 000 000 (одного трильйона) грн., а дохідна частина бюджету зросте приблизно на 400 000 000 000 (чотириста мільярдів) грн. У наступні роки, в результаті правильного використання Моделі, розвиток країни здійснюватиметься взагалі в геометричній прогресії.

       Використання «Моделі високоефективної національної економіки» дозволить не тільки назавжди усунути негативні явища, притаманні сучасній економіці, а й саму економіку підняти на зовсім інший рівень розвитку.

       Дана економічна Модель не має аналогів в історії економічної думки і не представлена в підручниках з економіки, як у нас, так і за кордоном. У роботі звернено увагу на деякі архіважливі принципи економіки, які постійно «виходили з-під погляду» економічних теорій. Економісти обходили їх так обережно, як «кіт обходить калюжу». Хоча ці принципи дуже важливі для розуміння того, як же насправді повинен працювати високоефективний господарський механізм. Тому автори мають всі підстави припускати, що запропонована Модель була просто прихована від погляду світової громадськості в інтересах певних західних груп впливу. Дана Модель являє собою безпрецедентний варіант ринкової економіки соціальної спрямованості і представляє унікальний працездатний механізм, що дозволяє здійснити швидкий реальний перехід від повільного «сталого розвитку» - до розвитку динамічного та інтенсивного. Модель передбачає посилення ролі держави в питаннях формування економіко-фінансової політики. Приватна ініціатива, підкріплена жорстким контролем з боку держави, зможуть в умовах дії запропонованих нових економічних принципів дати фантастичні результати .

На дану Модель отримано чотири Свідоцтва про реєстрацію авторських прав.

       Зазначена «Модель високоефективної національної економіки» запропонована університетом для використання урядами різних країн, а насамперед України, при проведенні відповідних економічних реформ, з метою побудови потужних процвітаючих держав соціальної спрямованості.

       Варіант «Моделі високоефективної національної економіки» викладений у спрощеному вигляді Ви можете скачати в кінці тексту.

       Величезне прохання до всіх людей доброї волі, кому не байдужа подальша доля його держави, робити все можливе, щоб з основними принципами нової економічної Моделі ознайомилося якомога більше людей. У всіх людей має бути чітке розуміння того, що ж, нарешті, треба робити, щоб наше з Вами життя з кожним днем ставало все кращим, радіснішим, багатшим і щасливішим. Ознайомте з тим, про що Ви дізналися, своїх родичів, близьких, друзів і знайомих. Заздалегідь Вам дякуємо.

       Друзі! Давайте всі разом будемо котити цей світ в правильному напрямку!


Презентація Моделі високоефективної національної економіки. 


ЗАВАНТАЖИТИ (*.ppt - 55,5 МБ)


ЗАВАНТАЖИТИ (*.pdf - 11,4 МБ)Окремі наукові статті для ознайомлення з «Моделлю високоефективної національної економіки»:

1. Вплив швидкості оберту грошової маси на ефективність національної економіки. (Завантажити)
2. До питання про категорії прибутку (Завантажити)
3. До питання про наукову обгрунтованність відсотків за депозитами та кредитами (Завантажити)
4. Перехід на модель високоефективної нациінальної економіки – реальний шлях розв'язку економічних проблем (Завантажити)
5. Підвищення рівня системності економіки – основний шлях виходу з кризи (Завантажити) 
6. Існуюча прибутково-фінансова модель господарювання – основна причина кризи світової економічної системи та краха финансової системи (Завантажити)
7. Теорія безприбуткової альтернативної економіки як основа нового економічного світогляду (Завантажити)
8. Фінансова автаркія – одна з головних умов нормального функціонування економіки у країні (Завантажити)
9. Інженерний підхід до створення моделі високоефективної економіки (Завантажити)
10. Економіка синергії як єдина альтернатива економіки егоїзму (Завантажити)
11. Істинна сутність категорії прибуток та її негативний вплив на розвиток економіки (Завантажити)
12. Категория прибыль и ее антинаучная сущность (Завантажити)
13. Основные принципы самодостаточной макроэкономической модели государства (Завантажити)
14. Сбалансированность товарной и денежной систем без дополнительных эмиссий денег как основное условие интенсивного развития экономики государства (Завантажити)
15. Ускоренное развитие национальной экономики путем изменения вектора основополагающих финансово-экономических принципов (Завантажити)
16. Як Україні запустити потужний економічний двигун (Завантажити) 
21. Аксіоматичний підхід до теорії високоефективної національної економіки
22. Фінансова рівновага виробництва і споживання як основа нормального функціонування економіки
23. Як ефективно і швидко розвиватися
24. О деньгах, прибавочной стоимости и прибыли
25. Що потрібно змінити в економічній теорії, щоб вона стала потужним творчим інструментарієм?


Переглядів : 1077344

Назад до списку