Відділ інтелектуальної власності

Версія для друку

Відділ автоматизованої системи управління науково-дослідною роботою (АСУ НДР)

Відділ автоматизованої системи управління науково-дослідною роботою (АСУ НДР)

Відділ госпдоговірних науково-дослідних робіт

Відділ інтелектуальної власності

Відділ інтелектуальної власності є структурним підрозділом науково-дослідної частини університету.

 

Основні задачі та функції відділу інтелектуальної власності.

  •  аналіз результатів науково-дослідних робіт структурних підрозділів університету для виявлення патентоспроможних (охороноспроможніх) та комерційно значущих об’єктів права інтелектуальної власності; визначення доцільності їх правового захисту (патентування або державної реєстрації);

  •  виконання разом з відповідними підрозділами університету патентних, патентно-кон’юнктурних досліджень при проведенні наукових, науково-дослідних, методичних робіт;

  •  здійснення робіт з правової охорони в Україні та патентуванню за її межами об’єктів права інтелектуальної власності університету, оформлення з участю авторів матеріалів заявок, ведення діловодства за поданими заявками. Реєстрація та розгляд раціоналізаторських пропозицій, допомога авторам в оформленні та захисті їх прав;

  •  участь у підготовці та забезпеченні укладання передбачених чинним законодавством договорів з авторами об’єктів права інтелектуальної власності та здійснює контроль за їх виконанням; 

  •  участь в організації роботи по використанню винаходів та раціоналізаторських пропозицій в навчальному процесі, а також при проведенні НДДКР. Участь в установленні факту використання створених та запозичених винаходів у навчальному та науковому процесах; 

  •  вживання заходів для запобігання порушенню майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності університету іншими особами та запобігання порушенню університетом аналогічних прав третіх осіб; 

  •  облік об’єктів права інтелектуальної власності університету; 

  •  підготовка пропозицій щодо віднесення наукової, науково-технічної, науково-дослідної та іншої інформації до комерційної таємниці; 

  •  розробка нормативних та методичних документів університету, що регламентують питання створення, правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності, фінансування такої діяльності, виплати винагород і інших форм заохочення працівникам-винахідникам (авторам) і особам, які сприяли цій діяльності; забезпечення перевірки виконання зазначених документів структурними підрозділами, працівниками, аспірантами і студентами університету; 

  •  надання працівникам університету і особам, які навчаються в університеті, консультативно-правової, інформаційної і практичної допомоги в реалізації ними особистих немайнових і майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності і пільг, передбачених правовими актами України та університету, у тому числі, прав працівників-винахідників (авторів) на винагороду за використання об’єктів права інтелектуальної власності, створених ними у зв’язку з виконанням трудового договору чи доручення роботодавця; 

  •  підготовка в межах компетенції Відділу звітної документації щодо його діяльності; 

  •  сприяння розвитку інтелектуальної діяльності професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів університету.Корисні посилання:

 

З повним текстом патенту, що Вас зацікавив, можна ознайомитися на офіційному сайті ДП «УІПВ» у розділі «БАЗИ ДАНИХ».

ДП «Український інститут промислової власності» об’єкти промислової власності http://www.uipv.org


Офіційний портал Державної служби інтелектуальної власності  http://sips.gov.ua

 


Сторінки: Пред. 1 2 Всі