Відділ інтелектуальної власності

Версія для друку

Відділ аспірантури і докторантури

Відділ науково-технічної інформації

Список спеціальностей з 2016 року

Аспірантура

032 Історія та археологія
033 Філософія
051 Економіка
073 Менеджмент
101 Екологія
122 Комп’ютерні науки
144 Теплоенергетика
192 Будівництво та цивільна інженерія
273 Залізничний транспорт
275 Транспортні технології (за видами)

Захисти у спеціалізованій вченій раді Д08.820.03

Захисти у спеціалізованій вченій раді Д08.820.01

Захисти у спеціалізованій вченій раді Д08.820.02

Спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій Д08.820.03

Спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій Д08.820.02

Спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій Д08.820.01:


  kurgan-2.jpg     сыченко.jpg      Muha.png

Голова

 спеціалізованої

 вченої ради

д.т.н., професор 

Курган Микола Борисович

тел. (056) -373-15-48

Заступник голови 

спеціалізованої

вченої ради

д.т.н., професор 

Сиченко Віктор Григорович

тел. (056) - 373-15-25

Вчений секретар

д.т.н., професор

 Муха Андрій Миколайович,

 тел.(056)-373-15-47


Спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій Д08.820.01 - залізнична колія (05.22.06), електротранспорт (05.22.09) і промисловий транспорт (05.22.12):

Список захищених дисертацій

Для ознайомлення з дисертаціями здобувачів наукових ступенів кандидатів та докторів наук нашого університету натисніть тут

Профіль професора університетуВідділ управління проектами

Архів захистів

Спеціалізовані вчені ради

Список спеціальностей

Для вступників

Відділ автоматизованої системи управління науково-дослідною роботою (АСУ НДР)

Відділ автоматизованої системи управління науково-дослідною роботою (АСУ НДР)

Відділ госпдоговірних науково-дослідних робіт

Відділ інтелектуальної власності

Відділ інтелектуальної власності є структурним підрозділом науково-дослідної частини університету.

 

Основні задачі та функції відділу інтелектуальної власності.

  •  аналіз результатів науково-дослідних робіт структурних підрозділів університету для виявлення патентоспроможних (охороноспроможніх) та комерційно значущих об’єктів права інтелектуальної власності; визначення доцільності їх правового захисту (патентування або державної реєстрації);

  •  виконання разом з відповідними підрозділами університету патентних, патентно-кон’юнктурних досліджень при проведенні наукових, науково-дослідних, методичних робіт;

  •  здійснення робіт з правової охорони в Україні та патентуванню за її межами об’єктів права інтелектуальної власності університету, оформлення з участю авторів матеріалів заявок, ведення діловодства за поданими заявками. Реєстрація та розгляд раціоналізаторських пропозицій, допомога авторам в оформленні та захисті їх прав;

  •  участь у підготовці та забезпеченні укладання передбачених чинним законодавством договорів з авторами об’єктів права інтелектуальної власності та здійснює контроль за їх виконанням; 

  •  участь в організації роботи по використанню винаходів та раціоналізаторських пропозицій в навчальному процесі, а також при проведенні НДДКР. Участь в установленні факту використання створених та запозичених винаходів у навчальному та науковому процесах; 

  •  вживання заходів для запобігання порушенню майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності університету іншими особами та запобігання порушенню університетом аналогічних прав третіх осіб; 

  •  облік об’єктів права інтелектуальної власності університету; 

  •  підготовка пропозицій щодо віднесення наукової, науково-технічної, науково-дослідної та іншої інформації до комерційної таємниці; 

  •  розробка нормативних та методичних документів університету, що регламентують питання створення, правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності, фінансування такої діяльності, виплати винагород і інших форм заохочення працівникам-винахідникам (авторам) і особам, які сприяли цій діяльності; забезпечення перевірки виконання зазначених документів структурними підрозділами, працівниками, аспірантами і студентами університету; 

  •  надання працівникам університету і особам, які навчаються в університеті, консультативно-правової, інформаційної і практичної допомоги в реалізації ними особистих немайнових і майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності і пільг, передбачених правовими актами України та університету, у тому числі, прав працівників-винахідників (авторів) на винагороду за використання об’єктів права інтелектуальної власності, створених ними у зв’язку з виконанням трудового договору чи доручення роботодавця; 

  •  підготовка в межах компетенції Відділу звітної документації щодо його діяльності; 

  •  сприяння розвитку інтелектуальної діяльності професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів університету.Корисні посилання:

 

З повним текстом патенту, що Вас зацікавив, можна ознайомитися на офіційному сайті ДП «УІПВ» у розділі «БАЗИ ДАНИХ».

ДП «Український інститут промислової власності» об’єкти промислової власності http://www.uipv.org


Офіційний портал Державної служби інтелектуальної власності  http://sips.gov.ua

 


Сторінки: 1 По стр.